Tối ưu hóa danh mục đầu tư

Đăng bởi

Tối ưu hóa danh mục đầu tư là quá trình lựa chọn danh mục đầu tư tốt nhất, ngoài tập hợp tất cả danh mục đầu tư đang được xem xét, theo một số mục tiêu. Các mục tiêu thường tối đa các yếu tố kỳ vọng như lợi nhuận kỳ vọng, giảm thiểu chi phí và rủi ro tài chính. Các yếu tố được xem xét có thể dao động từ hữu hình (như tài sản, nợ phải trả, thu nhập hoặc các nguyên tắc cơ bản khác) đến vô hình (thoái vốn chọn lọc).

tối ưu hóa danh mục đầu tư

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại đã được giới thiệu trong một bài luận năm 1952 bởi Harry Markowitz. Nó giả định rằng một nhà đầu tư muốn tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng của doanh mục đầu tư vào bất kỳ rủi ro nào. Đối với danh mục đầu tư đáp ứng tiêu chí này, được gọi là danh mục đầu tư hiệu quả, đạt được lợi nhuận kỳ vọng cao hơn đòi hỏi rủi ro cao hơn, vì vậy các nhà đầu tư phải cân bằng được rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. Mối quan hệ được đại diện bởi một điểm trên biên giới hiệu quả, được đa dạng hóa. Trong khi bỏ qua đáng kể được rủi ro, đặc biệt là khi thị trường biến động cao.

Phương pháp tối ưu hóa danh mục đầu tư

Vấn đề tối ưu hóa danh mục đầu tư được xác định là một vấn đề tối đa hóa các tiện ích. Các công thức phổ biến của các chức năng tiện ích danh mục ddauaf tư xác định nó là lợi nhuận danh mục đầu tư dự kiến trừ đi chi phí rủi ro. Thành phần thứ 2, chi phí rủi ro được định nghĩa là rủi ro danh mục đầu tư nhân với thông số rủi ro. Các nhà đầu tư thường thêm các ràng buộc bổ sung để cải thiện đa dạng hóa và hạn chế rủi ro.

Tối ưu hóa danh mục đầu tư thường được diễn ra theo hai giai đoạn: Tối ưu hóa trọng số của các lớp trong danh mục và tối ưu hóa trọng số trong từng lớp. Một ví dụ của tối ưu hóa: Chọn tỷ lệ đặt cược trong cổ phiếu so với trái phiếu, tiếp theo sẽ là tối ưu hóa trọng số các mã cổ phiếu và trọng số các mã trái phiếu. Các cổ phiếu có đặc điểm và rủi ro khác nhau, và đó đó có thể xem như là các loại tài sản riêng biệt; nắm giữ một số danh mục trong mỗi lớp tạo ra sự đa dạng hóa, và nắm giữ nhiều lớp tài sản được coi là đa dạng hóa rộng hơn nữa. Bằng cách sử dụng quy trình hai bước như vậy, người ta loại bỏ được những rủi ro không có hệ thống.

Sự phức tạp và quy mô tối ưu hóa danh mục đầu tư trên nhiều tài sản là công việc thường được thực hiện bởi máy tính. Trọng tâm của việc tối ưu hóa này là đưa ra tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản trong danh mục đầu tư.

Ràng buộc tối ưu hóa

Tối ưu hóa danh mục đầu tư thường được thực hiện tùy thuộc vào các ràng buộc, chẳng hạn như ràng buộc pháp lý, hoặc tính thanh khoản. Những hạn chế này có thể dẫn đến trọng số danh mục đầu tư trong danh mục. Khi quá trình tối ưu hóa danh mục đầu tư chịu sự ràng buộc khác như thuế, chi phí giao dịch và phí quản lý, quy trình tối ưu hóa có thể dẫn đến danh mục đầu tư đa dạng.

1.Quy định và thuế

Nhà đầu tư có thể bị pháp luật cấm giữ một số tài sản. Trong một số trường hợp, tối ưu hóa danh mục đầu tư không bị giới hạn sẽ dẫn tới việc bán khống một số tài sản. Tuy nhiên, việc bán khống có thể bị cấm. Đôi khi việc giữ loại tài sản đó là không thực tế vì chi phí liên quan đến thuế quá cao. Trong những trường hợp như vậy, các ràng buộc thích hợp phải được áp dụng cho quy trình tối ưu hóa

2. Chi phí giao dịch

Chi phí giao dịch để thay đổi trọng số của danh mục đầu tư. Danh mục đầu tư tối ưu thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, giao dịch quá thường xuyên sẽ phải chịu chi phí giao dịch cao hơn, chiến lược tối ưu là tìm tần suất giao dịch phù hopwjf để tránh chi phí giao dịch cao.

Cải thiện tối ưu hóa danh mục đầu tư

1. Mối tương quan và đánh giá rủi ro

Các phương pháp khác nhau để tối ưu hóa danh mục đầu tư đo lường rủi ro khác nhau. Tối ưu hóa danh mục đầu tư giả định các nhà đầu tư có thể có một số ác cảm rủi ro và giá cổ phiếu thể hiện sự khác biệt đáng kể giữa các giá trị lịch sử hoặc dự báo của họ. Đặc biệt, khủng hoảng tài chính được đặc trưng bởi sự gia tăng đáng kể trong sự tương quan của biến động giá cổ phiếu mà có thể làm suy giảm nghiêm trọng lợi ích của việc đa dạng hóa.

Gần đây, các nhà quản lý quỹ phòng hộ đã áp dụng tối ưu hóa toàn diện, theo đó, mọi chức năng tiện ích của nhà đầu tư có thể đươc sự dụng để tối ưu hóa danh mục đầu tư. Mục đích của phương pháp này là thiết thực hơn và phù hợp với các nhà đầu tư hiện đại quan tâm đến rủi ro.

2. Hợp tác trong tối ưu hóa danh mục đầu tư

Một nhóm các nhà đầu tư thay vì đầu tư riêng lẻ, có thể chọn đầu tư tổng số vốn của họ vào danh mục đầu tư chung, và sau đó chia lợi nhuận đầu tư theo cách phù hợp nhất với các ưu đãi về tiện ích, rủi ro của họ. Nó chỉ ra rằng mỗi nhà đầu tư có thể nhận được một phần cao hơn là từ việc tối ưu danh mục đầu tư cá nhân.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s