Cách chọn cổ phiếu tốt: Đầu tư giá trị

Ý tưởng chọn cổ phiếu tốt đằng sau chiến lược đầu tư giá trị rất đơn giản: Tìm các công ty đang giao dịch dưới giá trị nội tại của chúng – cổ phiếu thị trường đã bị định giá thấp. Các nhà đầu tư trường phái này tin rằng thị trường phản ứng quá mức với thông tin tốt và xấu, điều này gây nên những biến động giá không tương ứng với các nguyên tắc cơ bản lâu dài của công ty. Khi giá tạm thời giảm, nó tạo cơ hội cho nhà đầu tư kiếm lời – với giả định rằng thị trường cuối cùng sẽ sửa lỗi của nó trong định giá.

Cách chọn cổ phiếu tốt: Phân tích kỹ thuật

ác chiến lược chọn cổ phiếu tốt thông qua phân tích kỹ thuật được sử dụng để dự báo động thái giá trong tương lai bằng cách phân tích hành động thị trường trong quá khứ và hiện tại. Không giống như các nhà phân tích cơ bản – người đánh giá giá trị nội tại của cổ phiếu – các nhà phân tích kỹ thuật đọc biểu đồ chứng khoán trực tuyến và các công cụ phân tích khác nhau – bao gồm các chỉ số kỹ thuật và đọc biểu đồ hình nến – để đánh giá sức mạnh hoặc điểm yếu của bảo mật và dự đoán những thay đổi giá trong tương lai.